wvvavlag-gif Watersport Vereniging Amsterdam Lid van Watersportverbond Erepenning voor de WVA
wvvavlag-gif Watersport
Vereniging
Amsterdam
Erepenning voor de WVA

 

 

Overlast  op de Nieuwe Meer

In 2021 is er tijdens het vaarseizoen veel overlast veroorzaakt vanaf de Nieuwe Meer. Vaak van ’s middags tot ’s avonds laat harde dreunende muziek en lallende feestvierders en boten die te snel varen.

 

Update 4 augustus 2022: Artikel AT5 (met video): Partyboten drijven omwonenden Nieuwe Meer tot wanhoop: "Feesten met 25 boten aan elkaar"

 

 partyboot

 

Het waterbedeffect

In de grachten van Amsterdam en op de Amstel is er sinds jaren een enorme  verlast, veroorzaakt door illegale partyboten en sloepen die vaak met tientallen "vrienden van de schipper" tegen betaling feestvieren, of in ieder geval uit hun bol gaan. Vaak boten vol kratten bier en andere dranken, voorzien van grote geluidsboxen en soms ook als extraatje lachgas. De gemeente heeft daar haar handen vol aan.

lawaaiboot2 lachgas

Gelukkig voor de bewoners in het centrum krijgt de gemeente daar steeds meer greep op, maar daardoor treedt er een waterbedeffect op en wijken die boten uit richting Amstelveen en de Nieuwe Meer. Daar is het vervolgens niet te harden. Tot ’s avonds laat harde dreunende muziek en lallende feestvierders die na afstappen balen met vuil op de oevers achterlaten.

Maar dat niet alleen. Ze moeten ook plekken aan de wal opzoeken om hun behoefte te doen. 

 

Bijeenkomsten vanwege de overlast

Omdat naast de bewoners bij de Nieuwe Meersluis ook de verenigingen rond de Nieuwe Meer ernstige overlast hebben, is er een bijeenkomst georganiseerd met de gebiedsmakelaars en de handhavende gemeentelijke diensten. Dat was een vervolg op de eerste bijeenkomst in juni 2021.


Vanuit de gemeente waren Waternet, THOR Nautisch (Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte), vier gebiedsmakelaars (vanuit de Stadsdelen rondom de Nieuwe Meer en Schinkel) en een medewerker van Afdeling Schoon van Stadswerken aanwezig. Een informatieavond waarbij werd ingaan op de uitdagingen voor dit vaarseizoen en hoe de gemeente daar dit jaar op in gaat inspelen.

Onderwerpen waren:

 1. Geluidsoverlast op het water
 2. Te snel varen
 3. Gevaarlijke situaties op het water
 4. Overlast aan wal
zwerfafval

 

Uit de bijeenkomst van juni 2021 kwamen al positieve resultaten zoals intensiever toezicht en handhaving van maandag t/m zaterdag. Nu is de zondag er bij gekomen voor intensievere handhaving.

 

De handhavingscapaciteit 
Jammer genoeg is de handhavingscapaciteit van de gemeente ontoereikend en krijgen bewoonde gebieden voorrang. Maar… bij de watersportverenigingen rond de Nieuwe Meer en het Tuinpark Ons Buiten wordt ’s zomers overdag gerecreëerd en ook overnacht. Dan wil je ook kunnen genieten van de rust in die prachtige Oeverlanden. 

waternet-amstel


De ‘Kerngroep Overlast Nieuwe Meer en omgeving’

Om gecoördineerd voor onze belangen op te komen hebben vertegenwoordigers van de bewoners en verenigingen in de Oeverlanden, de watersportverenigingen rond de Nieuwe Meer (door het Watersportverbond) en de Woonbootbewoners bij de Nieuwe Meersluis de koppen bij elkaar gestoken en een ‘Kerngroep Overlast Nieuwe Meer en omgeving’ opgericht zodat we het ijzer kunnen smeden voor het begin van het seizoen, en natuurlijk ook tijdens het seizoen voor onze belangen op kunnen komen.

De Kerngroep 'Overlast Nieuwe Meer en omgeving' bestaat uit

 1. de woonbootbewoners bij de Nieuwemeersluis
 2. de verenigingen in de Oeverlanden - het Tuinpark Ons Buiten, De Oeverlanden Blijven!, Onklaar Anker, Nieuw en Meer:
 3. de watersportverenigingen rond de Nieuwe Meer: 
 4. de woonboot- en dijkbewoners bij de ringvaart van de Haarlemmermeer en een aantal bedrijven in de loop van de ringvaart en op de landtong. 

Op deze pagina zijn de belangrijkste documenten geselecteerd voor download.

 

 

Naslag documenten
(klik om te downloaden)

 Overzicht Bevoegdheden (instanties) en contacten

 Indeling van de Gebiedsmakelaars Schinkel en Nieuwe Meer

 Notulen van de Informatieavond 2 maart 2022 Schinkel Nieuwe Meer

 Verslag 1e bijeenkomst Kerngroep Overlast Nieuwe Meer en omgeving 18 maart 2022

 

 

Melden van Overlast op de Nieuwe Meer

Het is heel belangrijk dat wij klachten (blijven) melden. Hoe meer klachten, hoe meer (permanente)controle (op mooie dagen) er volgt. Als er relatief veel meldingen zijn op de Nieuwe Meer, definieert de Gemeente ons vaargebied als “Hotspot” en vindt er meer handhaving plaats. Hoe meldt u klachten?

Meld overlast op de Nieuwe Meer

 1. Bel 14 020 (ook na kantoor en weekend)
 2. Via de site van de Gemeente Amsterdam
  met een (anonieme) melding
 3. Via de gratis Vaarwaterapp

 

Was de informatie op deze pagina nuttig?