wvvavlag-gif Watersport Vereniging Amsterdam Lid van Watersportverbond Erepenning voor de WVA
wvvavlag-gif Watersport
Vereniging
Amsterdam
Erepenning voor de WVA


Tarieven WV Amsterdam 2024 (incl BTW)

 

Contributie
Lid
Afdracht Watersportverbond
Aspirant- lid
Aspirant- lid afdracht Watersportverbond                               
Entreegeld eenmalig lid
Entreegeld eenmalig aspirantlid
Donateursbijdrage minimaal

€ 69,00
€ 24,30
€ 36,00
€ 12,15
€ 70,00
nihil
€ 69,00 per jaar
Haven
Walstroomgebruik (zomer/winter)
Wifigebruik (zomer/winter) Leden/passanten
Mastenopslag leden vast bedrag
Huur vak in Romney loods leden per vak
Onderstoppingsmateriaal passanten (vast bedrag)
Onderstoppingsmateriaal leden opslag eigen materiaal per m2
Onderstoppingsmateriaal leden tijdelijk bedrag huur winterberging loods/land
 
€ 0,60 kWh
nihil
€ 53,50 per jaar
€ 14,75 per jaar
€ 35,00
€ 33,00 per jaar 
€ 33,00
Zomerberging
In het water/op het land per m2
In de loods per m2
In de loods op eigen trailer per m2
Parkeren trailer zonder schip op haventerrein per m2
(Voor bijboten/trailers geldt minimaal 4 m2.)
Parkeren auto op haventerrein op de daarvoor bestemde plaatsen
Dagparkeren na toestemming havenmeester, per dag
 
€ 21,50
€ 21,50
€ 21,50
€ 21,50
 
€ 65,00
€ 12,50
Winterberging
In de loods per m(incl. hellingen en hoge drukspuit)  
Op het land per m(incl. hellingen en hoge drukspuit)
In het water per m(excl. hellingen en hoge drukspuit)
Op de jollenhelling per m2
Op het land (eigen trailer) 
  
€ 29,00
€ 21,50
€ 11,90
€ 20,50
€ 20,50
Tijdelijke berging loods
Per dag (per strekkende meter). Voor leden met zomerstalling in de haven met een
maximum van de prijs van hun zomerstalling
 
€ 1,20 per m
Passanten
Tarief per strekkende meter per dag incl. walstroom en wifi per meter
 
€ 2,20
Apart gebruik hijskranen/botenlift naast berging
Hellingen voor leden alleen land (+/- 24 uur)
Hijskraan Jollenhelling (tot 950 kilo) leden WVA
Extra hulp havenmeester indien nodig per keer (in en uithalen) 
 
€ 95,00
nihil
€ 95,00

 

 

(Aprirant) Leden:
Aspirant-lid tot en met het jaar waarin de 18- jarige leeftijd wordt bereikt.

Leden die dagonderwijs genieten en die op 1 januari nog geen 23 jaar oud zijn, genieten op de contributie over het aanvangende jaar een reductie van € 10,00 en betalen € 59,00, mits vooraf een verzoek aan de penningmeester is gedaan onder opgave van de instelling waar het onderwijs wordt genoten met bewijsstuk.

Berging:
Alle tarieven welke zijn uitgedrukt in een bedrag per m2, inclusief btw, worden berekend over het product van de grootste lengte en de grootste breedte van het schip (inclusief uitrusting) naar boven afgerond op een halve m2. Minimaal te betalen oppervlakte bedraagt 4 m2 voor elk schip in de haven. 
Schepen die na 1 augustus in de haven komen betalen het halve zomerbergingstarief.

Hellingen: 
Het bestuur beslist of een schip gezien vorm en afmetingen daarvan en gezien de beschikbare accommodatie, voor hellingen in aanmerking komt.

Algemeen:
Hellingwerkzaamheden anders dan bij winterberging worden alleen onder verantwoordelijkheid van de havenmeester uitgevoerd. Voor havenmeester kan ook worden gelezen: leden die door het bestuur zijn aangewezen om de betreffende werkzaamheden uit te mogen voeren.
Wijzigen voor inschrijven zomer- of winterberging altijd via het Mutatieformulier Berging op de website.
Inschrijven voor hellingen in het inschrijvingsboek bij de havenmeester.
Typefouten voorbehouden.
Toewijzing ligplaatsen conform artikel 3 van het Regelement van de Jachthaven.

 

 


 

Was de informatie op deze pagina nuttig?