wvalogo Watersport Vereniging Amsterdam Lid van Watersportverbond Erepenning voor de WVA

 

Plan Verdi

De gemeente Amsterdam wil het gebied ‘Verdi’ ontwikkelen tot een woon-, werk- en recreatiegebied. Dit gebied ligt tussen de Zuidas, het Amsterdamse Bos, het Olympisch Stadion en het nog te ontwikkelen Schinkelkwartier (zie hieronder). Momenteel wordt het gebied al gebruikt als recreatiegebied en woon- en werkgebied.

Met het plan worden voorzieningen, kantoren en 1.500 tot 2.000 woningen toegevoegd. De ambities voor de herinrichting van het gebied zijn: verdichten, vergroenen en verbinden.

verdi-plan

De WVA heeft op 7 april 2019 haar zienswijze ingediend via onze Ere-voorzitter Pieter Smeekes. Dit betreft "Zienswijze inzake concept notitie Reikwijdte en Detailniveau" en is hier in te zien (download pdf).

 

Gemeente Amsterdam heeft hierop geantwoord in haar Nota van Beantwoording Concept Investeringsnota Deelplan 1 Verdi (met als datum juni 2019):

 

3. Watersportvereniging Amsterdam

a. In het overleg met Rijkswaterstaat is overeengekomen, dat de sloot tussen WVA en de wal van de A10 een exacte breedte zou houden van 10 meter, met aan de wallenkant van de A 10 een rechte wal beschoeiing. Bij het onderdeel 'Verbinden' houdt de WVA er rekening mee dat fiets- en eventueel voetpad naast de sloot blijven bestaan en dat sloot exact 10 meter breed blijft. Het mogelijk doorgaande rijwiel- en voetpad kan verder lopen via de Jachthavenweg, de te herstellen brug en het Damloperspad.

 

 

 

 

Watersport Vereniging Amsterdam 

  Adres Haven:                   Telefoonnummer              Havenmeester

Punterspad 15                    Clubhuis                            Wim Ebbeling
1081 KB Amsterdam          020-6445924                     06-26567838