wvvavlag-gif Watersport Vereniging Amsterdam Lid van Watersportverbond Erepenning voor de WVA
wvvavlag-gif Watersport
Vereniging
Amsterdam
Erepenning voor de WVA

 

 

erepenning-blw-klein

In 2018 bestond de WVA 100 jaar!

Op 27 januari 2018 is de Koninklijke Erepenning toegekend aan de WVA! De erepenning symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.

En daar zijn wij als WVA enorm trots op!


 

Wethouder Eric van der Burg overhandigde de Koninklijke Erepenning aan Pieter Smeekes (erevoorzitter WVA) en aan Nico van Ruiten (voorzitter).

Pieter sprak mooie woorden ten dank, memorerend aan de gemeenschapszin van de leden, historie (oorlogsjaren) en de invloed van de verbouwingen aan de Zuid-As waar de WVA nu mee te maken heeft.

3manwva100


 

100jr-bord

De speech van Pieter Smeekes:

"Hartelijk dank ik u voor de uitreiking aan onze watersportvereniging van de Koninklijke Erepenning, die slechts een zeer beperkt aantal watersportverenigingen eerder heeft ontvangen. Zeilvereniging het Y is de andere Amsterdamse vereniging die in het bezit is van de Koninklijke Erepenning.

De voorbereiding van deze aanvraag voor een Koninklijke
onderscheiding is ruim een jaar geleden begonnen. Een jaar stelt natuurlijk niets voor bij onze vereniging, die nu al honderd jaar bestaat. In die honderd jaar is heel veel gebeurd.

Het grondgebied van onze vereniging is een keer verplaatst na 1918.
In 1934 is onze huidige haven ontstaan. Vanaf dat tijdstip hebben er vele veranderingen plaatsgevonden die hebben geleid tot onze huidige haven, waar we allen zeer trots op zijn.

De veranderingen en verdere ontwikkelingen zullen worden beschreven in een boek dat dit jaar gepubliceerd wordt met de titel: "100 jaar Watersport Vereniging Amsterdam."

 

Onze vereniging heeft veel last gehad van de bezetter in 1940-1945. Alle opstallen moesten worden verwijderd, omdat wij in het schootsveld van de luchthaven Schiphol agen.

Ondanks die tegenslagen hebben de leden er toch voor gezorgd dat we nu een havencomplex tot onze beschikking hebben dat aan alle milieu-eisen voldoet. De veiligheid bij alle werkzaamheden op de haven staat voorop en is geoptimaliseerd door onder andere veilig hijsgereedschap te gebruiken met de daarbij behorende onderstopping van de schepen.

Wij zullen ons ook in de toekomst richten op de verdere ontwikkeling van de haven.

Dit met de hete adem in ons nek van de Zuid-as waarbij wij gelukkig over een terrein beschikken met eeuwig durende erfpacht. Bij de uitbreiding van rijksweg 10 is ons erfpachtcontract al goed van pas gekomen. Ik wens het bestuur en alle leden het beste toe voor de toekomst.

Pieter Smeekes, erevoorzitter

 

pieter-nico


 

Was de informatie op deze pagina nuttig?