wvvavlag-gif Watersport Vereniging Amsterdam Lid van Watersportverbond Erepenning voor de WVA
wvvavlag-gif Watersport
Vereniging
Amsterdam
Erepenning voor de WVA

Werken in Teams op de WVA

Geplaatst op 13-01-2021  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: IT-diensten

wvavlaggroot


Nieuwsflits van het Bestuur WVA

 

 

 

Werken in teams binnen de WVA

Als Bestuur is het ons idee om de opzet van de werkpret/werkplicht te vervangen voor het werken in teams. Als WVA zijn wij een vereniging mét, vóór en gedragen dóór de leden. De contributie kan laag blijven als iedereen zich voor de WVA inzet. 

Wij geven alle leden de gelegenheid om zich bij een team van hun keuze in te schrijven. Dit kan een team zijn waarin men kennis en of vaardigheden heeft. Maar dit kan ook een team zijn wat je gewoon leuk vindt en wat buiten je dagelijkse werkzaamheden ligt.

Bovendien kun je je voor meerdere teams inschrijven als je dat zou willen. De onderliggende gedachte blijft om je minimaal 16 uur per jaar voor de WVA in te zetten om daarmee de contributie dragelijk te houden.  

Indeling werktijd
Voorheen werden er binnen de WVA werk-zaterdagen georganiseerd. In de opzet van de teams zou men zelf de tijd kunnen indelen. Soms hebben mensen ook door de week wel tijd i.p.v. in het weekend. Binnen het team kan dit vrij worden ingedeeld. Ook meerdere halve dagen is een optie. 

Leeftijd
Op zich is nu in het Huishoudelijk Reglement van de WVA bepaald dat er boven 67 jaar geen verplichtingen qua werkzaamheden zijn. Toch kunnen wij ons voorstellen dat er ook vanuit deze groep animo is om zich voor de WVA in te zetten. Dat kan altijd! Voor een team inschrijven kan zeker ook boven de 67 jaar.

Het zou bijvoorbeeld ook een idee kunnen zijn om een team van senior leden te vormen die het leuk vinden om een per week (of eens in de zoveel tijd) een ochtend samen het clubhuis schoon te maken en daarbij gezellig een kop koffie te drinken. 

Teams
Onderstaand is een aantal teams weergegeven waarvoor ingeschreven kan worden. Door middel van een keuze kan aangeven worden naar welk team de voorkeur uit zou gaan. Meerdere teams aanvinken is uiteraard mogelijk!

Hoe gaan we verder?
Via de onderstaande link kunt u zich inschrijven voor een team. Wij willen dit vóór 20 januari 2021 gerealiseerd hebben.

Klik deze link om naar het invulformulier te gaan (opent in nieuw venster)

Na ontvangst van de reacties, zullen de teams geformeerd worden. Alle leden krijgen bericht en worden daarna benaderd om invulling aan het team te geven. Reageert u niet? Dan zal het Bestuur u aan een team toewijzen. Het Bestuur houdt zich de vrijheid voor om de gedane voorkeur te wijzigen. Als er te veel leden zich voor een bepaald team opgeven, moeten we schuiven.

 

Dit zijn de Teams

Ondersteuning bestuur
Diverse functies zijn al ingevuld, maar de onderstaande functie is nog vacant: 

·   Debiteurenbeheer 

teams1-invoice

 

 

Bar / clubhuis
Voor de bar zijn er mensen nodig die bij de exploitatie van de bar ondersteuning bieden.

teams2-bartender

 

Activiteiten 
In het (recente) verleden zijn er regelmatig feest-thema avonden/ middagen binnen de WVA georganiseerd. Wellicht kunnen wij dit in de toekomst weer opstarten. Dit kan ook breder getrokken worden in de vorm van opening seizoen, vaartochten enz.

teams3-party

 

 

Groenvoorziening
Onderhoud van het groen op de haven in de breedste zin.

teams4-gardening

 

 

Ondersteuning havenmeester
Dit is een team voor verschillende klussen waar de havenmeester tegenaan loopt die hij niet alleen kan realiseren.

teams5-havenmeester2

 

 

Schoonmaken
Dit is zeer dankbaar werk. Dit kan ook mooi in een kortere tijd gebeuren; bijv. 2 uurtjes vegen en moppen. 

teams6-cleaning

 

 

Hellingen
In het voor- en najaar schepen in en uit het water halen. Zoals het er nu naar uitziet, zal dat in een aantal weekeinden gaan gebeuren.

teams7-crane

 

Onderhoud gebouwen/ haven
Er is geregeld veel onderhoud noodzakelijk. Er doemt altijd wel weer iets op wat gerepareerd of vervangen moet worden. Hierbij valt te denken aan:

·   Elektra

·   Loodgieters werk

·   Schilderwerk

·   Bouwkundige zaken

·   Etc.

teams8-handyman4

 

ICT- en redactie werkzaamheden
Hier is nog het nodige te optimaliseren in de haven.

·   Wifi netwerk

·   Digitale processen

·   Redactiestukjes aanleveren voor ons digitale clubblad (WVActueel)

·   Etc.

teams9-internet

 

Vrij in te vullen functie
Misschien staat er nog iets niet bij waar je goed in bent en wat een aanvulling op de teams kan zijn.

 

Contributie - team
Onze haven is beduidend goedkoper dan een commerciële haven. Dat kan alleen als de leden van de vereniging er samen de schouders onder zetten en participeren in voorkomende werkzaamheden. Toch zou het kunnen voorkomen dat iemand hierin om moverende redenen geen gelegenheid heeft of anderszins. Die leden geven wij de gelegenheid om toe te treden tot het contributie-team en een extra contributie te voldoen van €300.

Klik deze link om naar het invulformulier te gaan en vul deze in vóór 20 januari 2021 (opent in nieuw venster).

 

 

En onthoud: "Samen helpen wij de WVA vooruit!"

 

Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur van de WVA,
Peter van der Mast
Algemene Zaken / Havencommissaris WVA


havencommissaris@wvamsterdam.info
www.wvamsterdam.info

 

  

Was de informatie op deze pagina nuttig?