wvvavlag-gif Watersport Vereniging Amsterdam Lid van Watersportverbond Erepenning voor de WVA
wvvavlag-gif Watersport
Vereniging
Amsterdam
Erepenning voor de WVA

Verzoek aanmelden nieuwe kandidaten voor het WVA-bestuur

Geplaatst op 15-03-2020  -  Categorie: Algemeen

Beste leden,

 

Op 16 september hebben wij een mail gezonden waarin wij leden vragen zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Het gehele bestuur is immers demissionair. Op deze oproep hebben zich meerdere leden aangemeld voor de diverse functies.

Ondanks dat de formele termijn inmiddels is verlopen, willen we graag nog tot 10 november de gelegenheid geven je aan te melden per e-mail inclusief een motivatie en achtergrond en/of eigenschappen die bij de betreffende functie van belang kunnen zijn. Deze mail kan je richten aan: bestuur@wvamsterdam.info Met z'n allen kunnen we er zo voor zorgen dat de WVA een aantrekkelijke vereniging blijft voor de leden!

 

Naast bestuursleden zoeken we nog diverse commissieleden, denk hierbij aan de redactiecommissie, kascommissie; evenementen & feestcommissie; technische commissie, barcommissie, etc. Ook hier zijn alle aanmeldingen zeer welkom.

 

Hieronder tref je een beschrijving aan van de verschillende functies:

 

Voorzitter

Bestuurlijk aanspreekpunt intern en extern, project Verdi, Juridische zaken, Verzekeringen (samen met PM).

Secretaris

Secretariaat, correspondentie, communicatie, leden administratie, leden facturatie, ballotage, datalijst.

Penningmeester

Beheer financiële middelen, crediteuren administratie,  financiële verslaglegging, Verzekeringen (samen met VZ).

Algemeen commissaris

Debiteuren beheer, E-captain, Website, Automatisering

2e Algemeen commissaris

Coördinatie en registratie werkplicht leden.

2e Secretaris

Beheer Clubhuis, bar en keuken. Financiële afhandeling inkomsten Clubhuis.

Havencommissaris

Beheer en onderhoud van terreinen en gebouwen. Aansturing Havenmeester. Sleuteladministratie.

Schepencommissaris

Schepenadministratie, toewijzing lig- en parkeerplaatsen, facturering zomer- en winterstalling, coördinatie hellingen, meetcommissie.,

Wedstrijdcommissaris

Jeugdcommissie, wedstrijdcommissie, coördinatie zeilwedstrijden, rescue comité, organisatie vaarcursussen. 

Was de informatie op deze pagina nuttig?