wvalogo Watersport Vereniging Amsterdam Lid van Watersportverbond Erepenning voor de WVA
Watersport Vereniging Amsterdam Watersport
Vereniging
Amsterdam
Erepenning voor de WVA

Ereleden

Ereleden van de WVA zijn zij die op voordracht van het bestuur of de algemene vergadering zijn benoemd wegens hun verdiensten voor de vereniging of wel vanwege het feit zich ten opzichte van het doel dat de vereniging nastreeft bijzonder verdienstelijk te hebben gemaakt (conform art 5.1 Statuten).

 

De heer R. Scager

2018, Wedstrijdcommissaris 1989 - 1992, Schepencommissaris 2013 - heden
Lid van de Orde van Oranje Nassau sinds 24 april 2020

De heer P.G.J. Smeekes 12 jaar secretaris, 24,5 jaar voorzitter
Ereteken van Verdienste voor de Amsterdamse Gemeenschap 2002
Ridder in de Orde van Oranje Nassau sinds 18 december 2002
Erevoorzitter sinds 13 december 2017
Mevr L.H.J. Jansen-Palfenier 2004, 16,5 jaar penningmeester
De heer W. Wouda 2,5 jaar schepencommissaris, 3 jaar 2e algemeen commissaris
De heer W.F.P Tenge 16 jaar wedstrijdcommissaris, 14 jaar schepencommissaris
Lid van de Orde van Oranje Nassau sinds 18 maart 1999
Bronzen Verbondspenning KNMW sinds 1998
De heer G. Lubbers 1987, 13 jaar penningmeester
De heer F.P Zaalberg 24 jaar havencommissaris
De heer J. Simonis 10 jaar algemeen commissaris, 5,5 jaar secretaris
De heer G. Bruggink 8 jaar alg commissaris, 13 jaar 2e secretaris, 10,5 jaar voorzitter
De heer R.W. de Groot vanaf 1976 meer dan 20 jaar redacteur clubblad
De heer J. Koene 13 jaar bestuurslid
De heer J. van Bree 18 jaar secretaris
De heer A. van de Beek 4 jaar secretaris, 20 jaar voorzitter
De heer G. Mol 8 jaar wedstrijdcommissaris
De heer K. Kouwen 17 jaar havencommissaris
De heer R. Lemstra Succesvol wedstrijdzeiler
De heer G. van Parreren 1958, bestuurslid
De heer A.J. Dragt 1955, voorzitter
De heer J.D. Luder  1954, bestuurslid
De heer A.J. Reek 1953, havencommissaris
De heer D.C. Bergman bestuurslid
De heer A.H. van Caem 1943, bestuurslid
De heer M. van Warmelo 1946
De heer C. Visser 1936, voorzitter
De heer G. Prent Eén van onze oprichters en voorzitter van 1920-1921

 

Was deze informatie nuttig?