Geacht lid,

Onderhoud aan uw schip is in de zomermaanden mogelijk in de loods. Hiervoor is een beperkte ruimte beschikbaar (Max 3 schepen gelijktijdig). Het is belangrijk dat u zich tijdig, i.v.m. planning, inschrijft onder duidelijke vermelding van het tijdvak dat u van de onderhoudsfaciliteit gebruik wilt maken.

Kort onderhoud (z.g 24 uurs- of korthellingen), bijv onderwaterschip verven, is ook mogelijk. Het schip blijft dan bij de kraanbaan staan.

Na ontvangst van de inschrijving zal, in overleg met u, een definitieve planning worden vastgesteld.

Voor de tarieven verwijs ik u naar de geldende tarievenlijst. 

Voor vragen of opmerkingen ben ik op de gebruikelijke wijze bereikbaar.

Hellingen van schepen, inclusief het aan- en afvaren is voor eigen rekening en risico.

de Schepencommissaris

(Inschrijven is alleen mogelijk voor leden van de W.V.Amsterdam)

--------------------------------------------------------------------------------------------------