wvalogo Watersport Vereniging Amsterdam Lid van Watersportverbond Erepenning voor de WVA

Toezichthouders aanmelden

Ervan uitgaande dat er nog diverse richtlijnen zoals bijv. 1,5 meter afstand en geen groepsvorming van toepassing blijven willen we op dagen dat we open tenminste 2 toezichthouders aanstellen vanuit de leden. Hierbij vragen we zoveel mogelijk leden om zich aan te melden als toezichthouder aangezien we zonder tenminste 2 toezichthouders het terrein niet zullen openstellen. LET OP: gezien de uitzonderlijke situatie valt dit niet onder het vervullen van de werkpret.

 

Namens het bestuur / Rob Faas / 2e algemeen commissaris

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Was deze informatie nuttig?