wvalogo Watersport Vereniging Amsterdam Lid van Watersportverbond Erepenning voor de WVA

Overlijdingsbericht Gré de Groot-Bolhuis

Geplaatst op 03-01-2021  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Secretaris
wvavlaggroot overlijdingskruis-klein

Na een kort ziekbed is onze lieve en belangstellende zus en tante overleden:

gre-groot-bolhuis

Gré de Groot- Bolhuis

Lemmer, 27 oktober 1926 - Amsterdam, 29 december 2020


Op 31 december 2020 ontvingen wij bericht dat Mevrouw Gré de Groot-Bolhuis op 94-jarige leeftijd is overleden op 29 december 2020. Wij condoleren haar familie met het verlies.

Gré is geboren op 27 oktober 1926 in Lemmer.

Zij was getrouwd met Romke Wim de Groot. Wim was erelid van de WVA vanaf 1976, dit gezien zijn verdiensten gedurende 20 jaar voor het verzorgen van het clubblad. Gré was 67 jaar lid van de Vereniging.

Als rescuehulpschip vertegenwoordigden zij vaak de WVA met hun schip de Cherokee, zowel bij ASK als WZW wedstrijden.

Wim en Gré namen ook altijd deel aan alle activiteiten, die georganiseerd werden door onze vereniging. Zo gingen zij ieder jaar mee met de Pinkstertocht, die werd georganiseerd door 2 leden van de vereniging. Verder waren zij altijd aanwezig bij de opening en sluiting van het vaarseizoen en het Kerstkienen. Zelfs na het overlijden van Wim was Gré vaak aanwezig.

20180913-155549

Gré was altijd erg geïnteresseerd in het wel en wee van de leden. Zij vergat ook nooit een verjaardagskaart te sturen naar bekenden.

Bij het 100-jarig jubileum was zij niet aanwezig, gezien haar hoge leeftijd. Wel hebben de ereleden Wim Tenge en Pieter Smeekes haar het jubileumboek 100 jaar Watersport Vereniging “Amsterdam” 1918-2018 overhandigd (zie foto).

Wij zullen in Gré een lid missen, dat de vereniging een warm hart toedroeg en zo zullen wij haar blijven herinneren.

Ereleden:
Pieter Smeekes en Wim TengeWas deze informatie nuttig?