wvalogo Watersport Vereniging Amsterdam Lid van Watersportverbond Erepenning voor de WVA


Bestuur WVA


Diverse aanspreekpunten

 

pasfotodummy 2


Voorzitter

Vacature

pasfotodummy 2


Secretaris

Vacature

Jacqueline Stad


Penningmeester

Jacqueline Stad
retseemgninnep.[antispam].@wvamsterdam.info 

Theo Steen


Havencommissaris

(Havenzaken Algemeen, Chef Havenmeester)
Theo Steen
sirassimmocnevah.[antispam].@wvamsterdam.info 
06-8009 3759

Raymond Vaarberg


Schepencommissaris

(Ligplaatsen en facturering)
Raymond Vaarberg
sirassimmocnepehcs.[antispam].@wvamsterdam.info
 
06-51005947 

pasfotodummy 2


Wedstrijdcommissaris

vacant
sirassimmocdjirtsdew.[antispam].@wvamsterdam.info 

Vacant


Algemeen commissaris

vacant
sirassimmocneemegla.[antispam].@wvamsterdam.info 

Arie de Bruijn


2e Algemeen commissaris

(organisatie werkcommissie, zelfwerkzaamheid leden)
Arie de Bruijn
sirassimmocneemeglae2.[antispam].@wvamsterdam.info 

Ingrid de Jong


2e Secretaris Clubhuiszaken

Ingrid de Jong
siratercese2.[antispam].@wvamsterdam.info
06-1901 1298

 

 Bestuur WVA
ruutseb.[antispam].@wvamsterdam.info (alle actieve bestuursleden in één groep)

 

 Ereleden
Klik hier voor de lijst van Ereleden

 

 Evenementen commissie
eissimmocnetnemeneve.[antispam].@wvamsterdam.info 

 

 Beheer E-captain
Wim Tenge
niatpacereeheb.[antispam].@wvamsterdam.info

 

 Sleutelbeheer en parkeerfaciliteiten
Wim Tenge
niatpacereeheb.[antispam].@wvamsterdam.info

 

 IT-diensten en website
Bas van de Berg
netsneid-ti.[antispam].@wvamsterdam.info

 

 

 

Watersport Vereniging Amsterdam 

Adres Haven  Havenmeester Website
Punterspad 15   retseemnevah.[antispam].@wvamsterdam.info netsneid-TI.[antispam].@wvamsterdam.info
1081 KB Amsterdam 06-2656 7838